Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện kể về một thiếu niên Huyền Thiên, kiếp trước hắn vốn là cô nhi không cha không mẹ. Kiếp này hắn trọng sinh vào Huyền Gia, một gia tộc nhỏ nhưng khá có tiếng về tu luyện kiếm pháp. Hắn được mọi người trong gia tộc yêu thương và kỳ vọng.