Độc Tôn Tam Giới

Gian Trần một Thiên Đế Chi Tử, hắn chưởng quản Thiên Lang Thư Uyển trăm vạn năm, lịch duyệt qua không biết bao nhiêu Chư Thiên điển tịch, không gì là không biết. Trên tạo nghệ đan đạo cũng nổi tiếng khắp Chư Thiên.

Khí Trùng Tinh Hà

Vô số các thế lực sát thủ của Thế giới ngầm vì món tiền thưởng cực cao này mà dốc toàn lực ra tay nhưng đều thất bại. Cuối cùng tổ chức Thực Huyết Sắc Vi, tổ chức sát thủ đứng đầu...