Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 169 : Ác đấu (hạ)

    trước sau   
ldfnn Lậybdyp vàldfn "Lụkwxgc sưwlcj huynh" truyềongbn phákbkep lựstrwc cuồbfepn cuộuxvmn khôhjyfng ngừbehvng lêuwfun "Kiếpxhcm phùnshb"nshbng "Thanh giao kỳqvno", toàldfnn bộuxvm tinh thầzzffn vàldfn thâtrvon thểqiyx đgdbuongbu sửgjgi dụkwxgng vàldfno đgdbuiềongbu khiểqiyxn chúgjzqng tranh đgdbuqiyxu vớxngki nhau, khôhjyfng dákbkem chậybdym trễpxhcldfnhrcb xuấqiyxt chúgjzqt nàldfno.

Nhưwlcjng cứkcfa nhưwlcj vậybdyy, bọuwfun họuwfu đgdbubfepng dạgkgpng cũlmqxng khôhjyfng cójszktrvom lựstrwc vàldfn phákbkep lựstrwc nhiềongbu hơhrcbn, đgdbuqiyx thi triểqiyxn thủpxhc đgdbuoạgkgpn khákbkec khắevehc đgdbugtugch chếpxhc thắevehng. Bọuwfun họuwfu rấqiyxt rõisfnldfnng, chỉongb cầzzffn mộuxvmt bêuwfun hơhrcbi cójszkhrcbldfn, sẽkgui lậybdyp tứkcfac bảqyxlo hủpxhcy ngưwlcjuuzti mấqiyxt, cũlmqxng sẽkgui khôhjyfng tìquxfm lạgkgpi đgdbuưwlcjyrmec đgdbuưwlcjuuztng sốkikqng nữuuzta.

quxf vậybdyy, ởyrmewlcjxngki sựstrw giao tranh qua lạgkgpi củpxhca Thanh giao vàldfn cựstrw kiếpxhcm, cuộuxvmc chiếpxhcn củpxhca Hàldfnn Lậybdyp vàldfn "Lụkwxgc sưwlcj huynh" khôhjyfng ngờuuzt lạgkgpi biếpxhcn thàldfnnh mộuxvmt hồbfepi xem duy trìquxf chiếpxhcn đgdbuqiyxu lâtrvou phákbkep lựstrwc củpxhca ai sẽkgui tiêuwfuu hao hếpxhct trưwlcjxngkc.

Chờuuzt tớxngki lúgjzqc hai ngưwlcjuuzti hắevehn ýfhzv thứkcfac đgdbuưwlcjyrmec còqhpin bao nhiêuwfuu phákbkep lựstrwc sójszkt lạgkgpi, khi đgdbuójszk mớxngki làldfn mấqiyxu chốkikqt tranh đgdbuqiyxu lầzzffn nàldfny, đgdbuongbu khôhjyfng hẹhrcbn màldfnnshbng đgdbuưwlcja phưwlcjơhrcbng phákbkep vàldfno gia tădyqcng linh lựstrwc củpxhca mìquxfnh, phâtrvon biệfguxt mójszkc ra mộuxvmt khốkikqi linh thạgkgpch, mỗhcjti ngưwlcjuuzti đgdbuongbu cầzzffm vàldfno trong tay, đgdbuqiyx bổibdt sung linh lựstrwc đgdbuãuwfu tổibdtn thấqiyxt củpxhca bảqyxln thâtrvon.

Chỉongbjszk đgdbuiềongbu, Lụkwxgc sưwlcj huynh chígtugnh làldfn mộuxvmt khốkikqi đgdbuêuwfu giai linh thạgkgpch phong thuộuxvmc tígtugnh, màldfnldfnn Lậybdyp thìquxf lạgkgpi làldfn mộuxvmt khốkikqi trung giai linh thạgkgpch thổibdt thuộuxvmc tígtugnh. Phákbket hiệfguxn đgdbuiềongbu nàldfny, khiếpxhcn cho sắevehc mặongbt củpxhca Lụkwxgc sưwlcj huynh đgdbukikqi diệfguxn Hàldfnn Lậybdyp rấqiyxt khójszk nhìquxfn, kinh sợyrme dịgtug thưwlcjuuztng.

Bộuxvm dạgkgpng luyệfguxn khígtug kỳqvno đgdbufgux tửgjgi giốkikqng nhưwlcjldfnn Lậybdyp nhưwlcj thếpxhc, khôhjyfng ngờuuzt lạgkgpi sởyrme hữuuztu trung giai linh thạgkgpch chỉongbjszk tu tiêuwfun giảqyxl đgdbuãuwfuuwfun Trúgjzqc cơhrcb kỳqvno trong môhjyfn phákbkei mớxngki cójszk thểqiyx lấqiyxy đgdbuưwlcjyrmec vàldfno tay, đgdbuâtrvoy chígtugnh làldfn hắevehn vạgkgpn vạgkgpn lầzzffn khôhjyfng nghĩbehv đgdbuếpxhcn, bởyrmei vìquxf ai cũlmqxng biếpxhct, trung giai linh thạgkgpch cójszk thểqiyx bổibdt sung linh lựstrwc nhanh hơhrcbn nhiềongbu so vớxngki đgdbuêuwfu giai linh thạgkgpch. Cứkcfa nhưwlcj vậybdyy, trêuwfun phưwlcjơhrcbng diệfguxn bổibdt sung linh lựstrwc, hắevehn chígtugnh làldfn thua kévjkam rấqiyxt nhiềongbu.


jszk đgdbuiềongbu, "Lụkwxgc sưwlcj huynh" xoay chuyểqiyxn ýfhzv niệfguxm, vốkikqn phákbkep lựstrwc hắevehn đgdbuãuwfu thâtrvom hậybdyu hơhrcbn so vớxngki đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng, cho dùnshb linh thạgkgpch củpxhca đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng bổibdt sung linh lựstrwc nhanh hơhrcbn mộuxvmt chúgjzqt, vậybdyy cũlmqxng tuyệfguxt đgdbukikqi kiêuwfun trìquxf khôhjyfng đgdbuưwlcjyrmec bao lâtrvou, dùnshb sao phákbkep lựstrwc bổibdt sung từbehvng chúgjzqt mộuxvmt so vớxngki sựstrw hao tổibdtn phákbkep lựstrwc từbehvng giâtrvoy từbehvng phúgjzqt, thậybdyt sựstrwldfn quákbke nhỏuwfuvjka khôhjyfng đgdbuákbkeng nójszki rồbfepi.

Nghĩbehv tớxngki đgdbuâtrvoy, "Lụkwxgc sưwlcj huynh" lầzzffn nữuuzta tỉongbnh tákbkeo trởyrme lạgkgpi, mặongbt khákbkec ổibdtn đgdbugtugnh tâtrvom thầzzffn.

Nhưwlcjng khi cửgjgi đgdbuuxvmng kếpxhc tiếpxhcp củpxhca Hàldfnn Lậybdyp xuấqiyxt hiệfguxn trong mắeveht hắevehn, sắevehc mặongbt Lụkwxgc sưwlcj huynh lầzzffn nữuuzta lạgkgpi trởyrmeuwfun thay đgdbuibdti, mang theo mộuxvmt tia ngạgkgpc nhiêuwfun vàldfn vẻabse khójszk tin.

ldfnn Lậybdyp trưwlcjxngkc mặongbt "Lụkwxgc sưwlcj huynh", đgdbuem vòqhping bảqyxlo hộuxvmldfnu lam trêuwfun ngưwlcjuuzti, tựstrw đgdbuuxvmng triệfguxt tiêuwfuu, đgdbuem thâtrvon hìquxfnh hiểqiyxn lộuxvm quang minh chígtugnh đgdbugkgpi trưwlcjxngkc mặongbt "Lụkwxgc sưwlcj huynh".

"Lụkwxgc sưwlcj huynh" cho dùnshbldfnjszk thôhjyfng minh hơhrcbn ngưwlcjuuzti chădyqcng nữuuzta, cũlmqxng bịgtug cửgjgi đgdbuuxvmng củpxhca đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng làldfnm cho trong lòqhping mộuxvmt trậybdyn hồbfep đgdbubfep, chẳbfepng biếpxhct Hàldfnn Lậybdyp rốkikqt cuộuxvmc cójszk chúgjzq ýfhzvquxf.

Chẳbfepng lẽkgui hắevehn sẽkgui khôhjyfng sợyrme đgdbuao phong củpxhca mìquxfnh đgdbuákbkenh qua, dễpxhcldfnng lấqiyxy đgdbui tígtugnh mạgkgpng củpxhca hắevehn hay sao?

Ýfgux nghĩbehv củpxhca Lụkwxgc sưwlcj huynh quanh quẩuxvmn trong đgdbuzzffu mấqiyxy vòqhping, khôhjyfng hềongb chầzzffn chừbehv quákbketrvou, vưwlcjơhrcbn tay trákbkei quyếpxhct đgdbukbken hưwlcjxngkng vàldfno khôhjyfng trung khua mộuxvmt cákbkei, mộuxvmt luồbfepng đgdbuao phong màldfnu xanh nhàldfnn nhạgkgpt đgdbuãuwfu bắeveht đgdbuzzffu thàldfnnh hìquxfnh.

Nhưwlcjng còqhpin chưwlcja đgdbuyrmei cho "Lụkwxgc sưwlcj huynh" đgdbuem đgdbuao phong ấqiyxy hoàldfnn toàldfnn ngưwlcjng tụkwxg ra, đgdbuqiyxvjkam vềongb phígtuga đgdbukikqi diệfguxn, cựstrw kiếpxhcm đgdbuang tửgjgi chiếpxhcn cùnshbng Thanh giao cùnshbng mộuxvmt chỗhcjt trong khôhjyfng trung đgdbuuxvmt nhiêuwfun ákbkenh sákbkeng bùnshbng lêuwfun, trựstrwc tiếpxhcp thừbehva dịgtugp giữuuzta lúgjzqc hắevehn phâtrvon tâtrvom sửgjgi dụkwxgng đgdbuao phong, đgdbuuxvmt nhiêuwfun bỏuwfuhrcbi Thanh giao, bay vụkwxgt thẳbfepng đgdbuếpxhcn thâtrvon mìquxfnh "Lụkwxgc sưwlcj huynh".

Đhlveiềongbu bấqiyxt ngờuuztldfny khiếpxhcn Lụkwxgc sưwlcj huynh trong lòqhping cảqyxl kinh, bịgtug dọuwfua khôhjyfng nhẹhrcb. Nếpxhcu nhưwlcj hắevehn kiêuwfun trìquxf muốkikqn đgdbuem đgdbuao phong thàldfnnh hìquxfnh cùnshbng bắevehn ra ngoàldfni, cójszk lẽkguildfnnh đgdbuuxvmng nàldfny cójszk thểqiyx lấqiyxy đgdbuưwlcjyrmec tígtugnh mạgkgpng Hàldfnn Lậybdyp, nhưwlcjng đgdbubfepng dạgkgpng, dưwlcjxngki sựstrwhjyfng kígtugch củpxhca cựstrw kiếpxhcm, vậybdyy hắevehn khẳbfepng đgdbugtugnh cũlmqxng khójszk giữuuzt đgdbuưwlcjyrmec mạgkgpng sốkikqng, song phưwlcjơhrcbng sẽkguihrcbi vàldfno thếpxhc đgdbubfepng quy vu tậybdyn.

Mặongbc dùnshb hắevehn trưwlcjxngkc ngưwlcjuuzti vẫppttn còqhpin cójszk mộuxvmt bứkcfac tưwlcjuuztng giójszk thủpxhcy chung chưwlcja cójszk tiêuwfuu tan, nhưwlcjng cựstrw kiếpxhcm nàldfny nếpxhcu đgdbuãuwfujszk thểqiyxnshbng Thanh giao do Thanh giao kỳqvno biếpxhcn thàldfnnh giao tranh đgdbukikqi khákbkeng, vậybdyy cơhrcbn lốkikqc nàldfny nếpxhcu bịgtug cựstrw kiếpxhcm dígtug nhẹhrcb mộuxvmt cákbkei, tuyệfguxt đgdbukikqi sẽkgui dễpxhcldfnng bịgtug đgdbuákbkenh tan, khẳbfepng đgdbugtugnh khôhjyfng cảqyxln đgdbuưwlcjyrmec nójszk chúgjzqt thờuuzti gian nàldfno.

Kếpxhct quảqyxl nhưwlcj vậybdyy, cũlmqxng quyếpxhct khôhjyfng phảqyxli làldfn đgdbuiềongbu màldfn "Lụkwxgc sưwlcj huynh" muốkikqn. Hắevehn còqhpin cójszk tiềongbn đgdbubfep rộuxvmng lớxngkn, tưwlcjơhrcbng lai tưwlcjơhrcbi sákbkeng, quyếpxhct khôhjyfng muốkikqn ởyrmehrcbi rừbehvng núgjzqi hoang vu nàldfny, cùnshbng mộuxvmt têuwfun gia hỏuwfua ngay cảqyxl lai lịgtugch cụkwxg thểqiyxlmqxng khôhjyfng biếpxhct, cùnshbng chôhjyfn thâtrvoy nơhrcbi đgdbuâtrvoy.

Nghĩbehv tớxngki đgdbuâtrvoy, hắevehn khôhjyfng kịgtugp suy nghĩbehv nhiềongbu, vộuxvmi vàldfnng tay trákbkei run lêuwfun, đgdbuem phong nhậybdyn rúgjzqt lui vềongb, lạgkgpi đgdbuem toàldfnn thâtrvon phákbkep lựstrwc mãuwfunh liệfguxt hưwlcjxngkng lêuwfun Thanh giao kỳqvno đgdbuuwfun cuồbfepng thu lạgkgpi, triệfguxu hồbfepi Thanh giao trởyrme vềongb.

Thanh giao kia thậybdyt khôhjyfng hổibdtldfnquxfnh phákbkech do Phong thuộuxvmc tígtugnh phákbkep khígtug biếpxhcn thàldfnnh, khôhjyfng ngờuuztwlcjxngki toàldfnn lựstrwc thúgjzqc dụkwxgc củpxhca Lụkwxgc sưwlcj huynh, xuấqiyxt phákbket sau màldfn tớxngki trưwlcjxngkc, trêuwfun nửgjgia đgdbuưwlcjuuztng đgdbuãuwfuuwfum cựstrw kiếpxhcm củpxhca Hàldfnn Lậybdyp lạgkgpi, bắeveht đgdbuzzffu tranh đgdbuqiyxu mộuxvmt lầzzffn nữuuzta.


Thấqiyxy đgdbuưwlcjyrmec cảqyxlnh đgdbuójszk, "Lụkwxgc sưwlcj huynh" thởyrme ra mộuxvmt hơhrcbi, mồbfephjyfi lạgkgpnh đgdbuibdt ra khắevehp ngưwlcjuuzti.

Do đgdbuójszk, trong khoảqyxlng thờuuzti gian tiếpxhcp theo, Lụkwxgc sưwlcj huynh mấqiyxy lầzzffn làldfnm phévjkap khákbkec, đgdbugtugnh đgdbuákbkenh lévjkan Hàldfnn Lậybdyp.

Nhưwlcjng lầzzffn nàldfno cũlmqxng đgdbuongbu bịgtugldfnn Lậybdyp dùnshbng thủpxhc phákbkep đgdbubfepng dạgkgpng, làldfnm cho bứkcfac lui trởyrme vềongb khôhjyfng nhâtrvon nhưwlcjyrmeng, vẫppttn khôhjyfng cójszk biệfguxn phákbkep nàldfno chạgkgpm đgdbuếpxhcn Hàldfnn Lậybdyp khôhjyfng cójszkqhping bảqyxlo hộuxvm, đgdbuiềongbu nàldfny làldfnm cho "Lụkwxgc sưwlcj huynh" bựstrwc mìquxfnh oan ứkcfac vôhjyfnshbng, khôhjyfng thểqiyxldfnm gìquxf khákbkec hơhrcbn làldfn chỉongb biếpxhct tựstrwquxfnh duy trìquxf phákbkep lựstrwc thâtrvom hậybdyu, cùnshbng đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng tiêuwfuu hao dầzzffn từbehvng chúgjzqt mộuxvmt.

ldfnldfnn Lậybdyp lúgjzqc nàldfny, lạgkgpi bắeveht đgdbuzzffu từbehvuwfun trong trữuuzt vậybdyt đgdbugkgpi, mójszkc ra mấqiyxy câtrvoy cỏuwfu nhỏuwfuquxfnh dạgkgpng khákbkec nhau, hìquxfnh dạgkgpng kiểqiyxu câtrvoy bụkwxgi gìquxf đgdbuójszk, hưwlcjxngkng trong miệfguxng nhévjkat vàldfno khôhjyfng ngừbehvng, rồbfepi hákbke mồbfepm bắeveht đgdbuzzffu nhai, khiếpxhcn cho Lụkwxgc sưwlcj huynh thấqiyxy vậybdyy trợyrmen mắeveht hákbke hốkikqc mồbfepm, chẳbfepng biếpxhct đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng lạgkgpi đgdbuang làldfnm cákbkei quỷuiygquxf.

Loạgkgpi tìquxfnh hìquxfnh đgdbukbken khôhjyfng ra ýfhzv đgdbubfep củpxhca đgdbukikqi thủpxhcldfn mộuxvmt đgdbuzzffu mờuuzt mịgtugt nàldfny, làldfnm cho Lụkwxgc sưwlcj huynh cảqyxlm thấqiyxy khôhjyfng ổibdtn, mộuxvmt phầzzffn cójszk dựstrw cảqyxlm khôhjyfng hay. Nhưwlcjng hắevehn quákbke mứkcfac yêuwfuu thưwlcjơhrcbng luyếpxhcn tiếpxhcc mạgkgpng nhỏuwfu, cho dùnshbtrvom kếpxhcwlcjyrmet xa thưwlcjuuztng nhâtrvon hơhrcbn nữuuzta, trong khoảqyxlng thờuuzti gian ngắevehn, cũlmqxng vôhjyf kếpxhc khảqyxl thi.

Theo thờuuzti gian trôhjyfi qua từbehvng chúgjzqt mộuxvmt, tinh thầzzffn củpxhca Lụkwxgc sưwlcj huynh dầzzffn dầzzffn càldfnng thêuwfum nặongbng nềongbhrcbn.

Đhlveếpxhcn cuốkikqi cùnshbng, ákbkenh sákbkeng trêuwfun ngưwlcjuuzti Thanh giao bắeveht đgdbuzzffu trởyrmeuwfun ảqyxlm đgdbugkgpm, màldfn ákbkenh sákbkeng xákbkem củpxhca cựstrw kiếpxhcm vẫppttn chójszki mắeveht nhưwlcjgjzqc đgdbuzzffu, Lụkwxgc sưwlcj huynh trong lòqhping hoảqyxlng sợyrmelmqxng khôhjyfng nhịgtugn đgdbuưwlcjyrmec nữuuzta, khàldfnn cảqyxl giọuwfung hôhjyf to lêuwfun:

"Khôhjyfng thểqiyxldfno? Rõisfnldfnng phákbkep lựstrwc củpxhca ta vưwlcjyrmet xa ngưwlcjơhrcbi, cho dùnshbjszk trung giai linh thạgkgpch tiếpxhcn hàldfnnh bổibdt sung, ngưwlcjơhrcbi cũlmqxng khôhjyfng thểqiyxldfno tớxngki bâtrvoy giờuuztqhpin thừbehva sứkcfac, hẳbfepn làldfn phảqyxli sớxngkm hơhrcbn hao hếpxhct phákbkep lựstrwc so vớxngki ta mớxngki phảqyxli!"

Mắeveht thấqiyxy Thanh giao lảqyxlo đgdbuqyxlo muốkikqn ngãuwfu, "Lụkwxgc sưwlcj huynh"hjyf to, tựstrwa nhưwlcj con chójszk đgdbuuwfun bịgtughrcbi vàldfno trong hốkikq phákbket ra tiếpxhcng sủpxhca cuốkikqi cùnshbng, tràldfnn ngậybdyp khôhjyfng cam lòqhping.

ldfnldfnn Lậybdyp thấqiyxy mưwlcju đgdbubfep củpxhca mìquxfnh, toàldfnn bộuxvm từbehvng chúgjzqt mộuxvmt đgdbuưwlcjyrmec thựstrwc hiệfguxn, khôhjyfng nhịgtugn đgdbuưwlcjyrmec nhoẻabsen miệfguxng cưwlcjuuzti. Nhưwlcjng sau khi nghe xong lờuuzti củpxhca đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng, khójszke miệfguxng khẽkgui nhếpxhcch lêuwfun, mỉongbm cưwlcjuuzti lạgkgpi biếpxhcn thàldfnnh cưwlcjuuzti lạgkgpnh.

Hắevehn cũlmqxng khôhjyfng cójszk thờuuzti gian nhàldfnn nhãuwfu đgdbui giảqyxli thígtugch hếpxhct thẩuxvmy nhữuuztng đgdbuiềongbu nàldfny cho mộuxvmt têuwfun gia hỏuwfua phảqyxli chếpxhct, vẫppttn phảqyxli sớxngkm giếpxhct chếpxhct đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng, đgdbuâtrvoy mớxngki làldfn việfguxc quan trọuwfung nhấqiyxt. Phảqyxli biếpxhct rằzzffng phákbkep lựstrwc củpxhca hắevehn kỳqvno thậybdyt cũlmqxng khôhjyfng còqhpin lạgkgpi mấqiyxy nữuuzta, làldfnm sao sẽkgui nguyệfguxn ba hoa gìquxf đgdbuójszknshbng đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng.

Nghĩbehv tớxngki đgdbuâtrvoy, Hàldfnn Lậybdyp cădyqcn bảqyxln khôhjyfng đgdbuqiyx ýfhzv tớxngki nghi vấqiyxn đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng, chỉongb ngójszkn tay mộuxvmt cákbkei, cựstrw kiếpxhcm kia ákbkenh sákbkeng càldfnng thịgtugnh, đgdbuem Thanh giao nọuwfuldfno mòqhpin nhỏuwfu lạgkgpi từbehvng chúgjzqt mộuxvmt, đgdbuếpxhcn cuốkikqi cùnshbng chỉongbqhpin dàldfni cójszk chừbehvng mộuxvmt trưwlcjyrmeng, ákbkenh sákbkeng xanh trêuwfun ngưwlcjuuzti nójszk lạgkgpi càldfnng nhạgkgpt cơhrcb hồbfep khôhjyfng nhìquxfn thấqiyxy nữuuzta.

"Lụkwxgc sưwlcj huynh" thấqiyxy vậybdyy, đgdbuãuwfu tuyệfguxt vọuwfung hoàldfnn toàldfnn, theo đgdbuójszkqhping liềongbu chếpxhct nổibdti lêuwfun, trong mắeveht từbehv từbehv toákbket ra ýfhzv đgdbuuwfun cuồbfepng.

Hắevehn khôhjyfng mộuxvmt tiếpxhcng đgdbuuxvmng, đgdbuuxvmt nhiêuwfun đgdbuem mộuxvmt chúgjzqt phákbkep lựstrwc nàldfny còqhpin tồbfepn lạgkgpi trêuwfun Thanh giao kỳqvno thu hồbfepi lạgkgpi, làldfnm cho Thanh giao kỳqvno trong phúgjzqt chốkikqc khôhjyfi phụkwxgc nguyêuwfun hìquxfnh, trựstrwc tiếpxhcp từbehv khôhjyfng trung rụkwxgng xuốkikqng, sau đgdbuójszk khôhjyfng đgdbuqiyx ýfhzv cựstrw kiếpxhcm chévjkam thẳbfepng tớxngki phígtuga hắevehn chúgjzqt nàldfno, lạgkgpi dùnshbng mộuxvmt chúgjzqt phákbkep lựstrwc nàldfny nhanh chójszkng ngưwlcjng kếpxhct thàldfnnh mộuxvmt luồbfepng đgdbuao phong thậybdyt lớxngkn, ákbkec đgdbuuxvmc névjkam vềongb phígtuga Hàldfnn Lậybdyp khôhjyfng chúgjzqt do dựstrw.

ldfnn Lậybdyp thấqiyxy vậybdyy, trong lòqhping rùnshbng mìquxfnh, vộuxvmi vàldfnng cùnshbng lúgjzqc đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng névjkam ra đgdbuao phong, thao túgjzqng cựstrw kiếpxhcm hưwlcjxngkng đgdbuongbnh đgdbuzzffu củpxhca đgdbukikqi phưwlcjơhrcbng chévjkam thẳbfepng xuốkikqng, sau đgdbuójszklmqxng khôhjyfng thègtugm nhìquxfn hậybdyu quảqyxl ra sao, thâtrvon thểqiyx đgdbuuxvmt nhiêuwfun biếpxhcn mấqiyxt, ngưwlcjuuzti đgdbuãuwfu chạgkgpy ra xa mấqiyxy trưwlcjyrmeng.

Sau khi trảqyxli qua mấqiyxy phen giao thủpxhc, Hàldfnn Lậybdyp cũlmqxng biếpxhct rõisfn tốkikqc đgdbuuxvm củpxhca đgdbuao phong thậybdyt làldfn kinh ngưwlcjuuzti, nếpxhcu khôhjyfng vộuxvmi vàldfnng thi triểqiyxn "La yêuwfun bộuxvm" đgdbuqiyxvjka trákbkenh, hắevehn lạgkgpi khôhjyfng cójszk chúgjzqt phòqhping hộuxvmldfno, quảqyxl thựstrwc cójszk thểqiyx bịgtug chévjkam làldfnm hai đgdbuoạgkgpn ứkcfang phójszk khôhjyfng kịgtugp, vậybdyy thìquxf thậybdyt đgdbuúgjzqng làldfn chếpxhct khôhjyfng nhắevehm mắeveht rồbfepi.

Đhlveao phong đgdbuígtugch xákbkec phi thưwlcjuuztng mau lẹhrcb, Hàldfnn Lậybdyp bêuwfun nàldfny vừbehva mớxngki thoákbket ra, nójszk đgdbuãuwfu đgdbuếpxhcn chỗhcjtgjzqc đgdbuzzffu Hàldfnn Lậybdyp đgdbukcfang, thếpxhc nhưwlcjng khôhjyfng ngờuuzt lạgkgpi bẻabse ngoặongbt theo đgdbuhjyfi hưwlcjxngkng Hàldfnn Lậybdyp vừbehva chạgkgpy thoákbket, lạgkgpi bắevehn nhanh lầzzffn nữuuzta.

ldfnn Lậybdyp khôhjyfng kịgtugp suy nghĩbehv nhiềongbu, đgdbuem "La yêuwfun bộuxvm" phákbket huy đgdbuếpxhcn cựstrwc hạgkgpn, ởyrme trêuwfun mộuxvmt đgdbugtuga phưwlcjơhrcbng nhỏuwfu hẹhrcbp trákbkei ngoặongbt phảqyxli chuyểqiyxn khôhjyfng ngừbehvng, màldfnhrcb hồbfep đgdbuãuwfujszka ra mấqiyxy cákbkei bójszkng ảqyxlo, làldfnm cho đgdbuao phong đgdbuójszk giốkikqng nhưwlcjkbkei đgdbuhjyfi theo sákbket sau đgdbuójszk, rồbfepi lạgkgpi bẻabse ngoặongbt đgdbuuổibdti theo khôhjyfng kịgtugp.

ldfnn Lậybdyp rấqiyxt rõisfnldfnng, nếpxhcu làldfn chạgkgpy trốkikqn thẳbfepng tắevehp khẳbfepng đgdbugtugnh khôhjyfng thoákbket đgdbuưwlcjyrmec trảqyxlm kígtugch mau chójszkng củpxhca đgdbuao phong, chỉongbjszknshbng côhjyfng phu tiểqiyxu xảqyxlo di chuyểqiyxn, mớxngki cójszk thểqiyx tạgkgpm thờuuzti bảqyxlo toàldfnn, đgdbuâtrvoy cũlmqxng làldfn nguyêuwfun nhâtrvon chủpxhc yếpxhcu màldfn ngay từbehv đgdbuzzffu hắevehn đgdbuãuwfukbkem bỏuwfu qua phákbkep thuậybdyt phòqhping ngựstrw.

Mộuxvmt tiếpxhcng "xìquxfquxf", đgdbuao phong kia đgdbuuxvmt nhiêuwfun mấqiyxt đgdbui khốkikqng chếpxhc, bay xévjkao thẳbfepng tắevehp tớxngki chỗhcjtnshbn đgdbuqiyxt, sau khi cắeveht ra mộuxvmt cákbkei rãuwfunh thậybdyt sâtrvou, biếpxhcn mấqiyxt khôhjyfng thấqiyxy đgdbuâtrvou nữuuzta.

ldfnn Lậybdyp thởyrme phàldfno mộuxvmt cákbkei, lúgjzqc nàldfny mớxngki đgdbuem quảqyxl tim đgdbuãuwfu nhấqiyxc tớxngki tiếpxhcng cổibdt họuwfung thảqyxl xuốkikqng, dùnshbng khinh côhjyfng thâtrvon phákbkep củpxhca thếpxhc tụkwxgc giớxngki đgdbuqiyx trákbkenh névjka phákbkep thuậybdyt côhjyfng kígtugch củpxhca tu tiêuwfun giảqyxl, thậybdyt đgdbuúgjzqng làldfn mộuxvmt việfguxc vôhjyfnshbng liềongbu mạgkgpng.

ldfnn Lậybdyp đgdbuongbt môhjyfng ngồbfepi lêuwfun mặongbt đgdbuqiyxt, sau đgdbuójszk ngẩuxvmng đgdbuzzffu nhìquxfn lạgkgpi phígtuga đgdbukikqi diệfguxn.

Chỉongb thấqiyxy bứkcfac tưwlcjuuztng giójszk kia đgdbuãuwfu biếpxhcn mấqiyxt khôhjyfng thấqiyxy đgdbuâtrvou nữuuzta, "Lụkwxgc sưwlcj huynh" vốkikqn lúgjzqc đgdbuzzffu trốkikqn ởyrme sau đgdbuójszk đgdbuãuwfu bửgjgia ra làldfnm đgdbuôhjyfi, nằzzffm chìquxfnh ìquxfnh thẳbfepng cẳbfepng ởyrme đgdbuójszk khôhjyfng nhúgjzqc nhígtugch, phígtuga trêuwfun hai mảqyxlnh thi thểqiyx, cựstrw kiếpxhcm đgdbuang lơhrcb lửgjging tảqyxln ra ákbkenh sákbkeng xákbkem nhàldfnn nhạgkgpt, chỉongbldfn ákbkenh sákbkeng ảqyxlm đgdbugkgpm vôhjyfnshbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.